Promotie filmpjes

Motivatie Berend

Wat is de motivatie van Berend Leistra - onze lijsttrekker.
Kijk en luister naar hem.

Willem Schaaij

Luister hier naar Willem Schaaij waarom hij kandidaat is.
Hij is nummer 2 op de kandidatenlijst.

Jannie Boonstra

Jannie Boonstra vertelt in deze video waarom zij kandiaat is voor ChristenUnie.
Zij staat op plaats 3 van de kandidatenlijst.

Speerpunt 1: In gemeente Ooststellingwerf is ieder die leeft onder de armoedegrens er één teveel.

Speerpunt1 tegen armoede

Speerpunt 2: De kracht van de samenleving is de zorg voor elkaar.

Speerpunt2 zorgen voor elkaar

Speerpunt 3: Voorkom eenzaamheid.
Speerpunt3 eenzaamheid

Speerpunt 4: Energie en warmte moet klimaatvriendelijk en betaalbaar zijn in samenwerking met de inwoners

Speerpunt4 energie

Speerpunt 5: ChristenUnie knokt voor de kansen voor betaalbaar, duurzaam en levensloopbestendig wonen voor iedereen.

Speerpunt5 woningmarkt

Speerpunt 6 :Versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie.

Speerpunt6 arbeidsmarkt

Speerpunt 7 : Ooststellingwerf is een fietsvriendelijke gemeente

Speerpunt7 fietsvriendelijke gemeente

Speerpunt 8: Recreatie en toerisme stimuleren

Speerpunt8 recreatie

Speerpunt 9 : Nieuwe buslijnen, korte wachttijden.

Speerpunt 9 buslijnen

Speerpunt 10 : Korhoeders terug in Fochtelooerveen. Geen wolven in Ooststellingwerf.

Speerpunt10 korhoender

Speerpunt 10+1 gratis : Niet gebruikte financiële middelen vloeien terug naar onze inwoners.

Speerpunt 10+1 gratis

Stemadvies van Stieneke de Graaf

Stieneke de Graaf was 12 maart 2022 in Oosterwolde en heeft een stemadvies voor u.

Stemadvies van Stieneke de Graaf

Stieneke de Graaf in Oosterwolde en rijden waterstofgas

Tijdens het bezoek van Stieneke de Graaf (2e kamerlid van ChristenUnie) op 12 maart 2022 is zij geinformeerd over waterstofgas en over auto's die rijden op waterstofgas.
In deze video van ruim 21 minuten hoort en zit u dat bezoek.
Ook maakt zij rondrit met auto die rijdt op waterstofgas.