Jaar 2010

Strooien met beleid

27 december 2010

Prachtig niet, voor het eerst sinds 1925 een witte Sinterklaas. Wat een mooi gezicht, die berijpte bomen. Wat een machtig gevoel, dat zwieren op de schaats. Ook als we kijken naar de volle kerken en sporthallen rond de kerst. Met kerstzang en kerstdiensten zijn we als ChristenUnie dankbaar en blij, en hopen en bidden we, dat velen geraakt mogen worden door het evangelie van bevrijding.

Toch is er ook een andere kant, de gladde wegen, fietspaden en trottoirs. Wie heeft er nu nog geen slippertje gemaakt? De gemeente heeft een uitgebreid strooiplan om deze slippertjes te voorkomen. Petje af voor al die mensen die er hun eer in stellen om ons veilig op weg en pad te laten gaan. De gemeenteraad evalueert van jaar tot jaar het “strooibeleid” en heeft een poos geleden het burgerpanel gevraagd om er eens naar te kijken (het burgerpanel is een groepje willekeurige inwoners van de gemeente die het beleid volgt en adviseert als het gaat om de informatie voor burgers). Er kwam een rapport met een aantal aanbevelingen om het allemaal gladjes te laten verlopen (hoewel dat in dit verband niet de goede uitdrukking is). Wij als ChristenUnie hebben, met anderen, het college gevraagd om deze  ook echt uit te voeren. Het gaat vaak om kleine dingen, zoals het informeren naar de burgers wat de strooiroutes zijn, en het binnen 6 weken afhandelen van klachten. Het zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Helaas niet.

 

Over bouwaanvragen

27 december 2010

De raadsvergadering van december was voor een gedeelte gewijd aan bouwaanvragen. Er verandert op dat gebied nogal wat. Het is de bedoeling dat het allemaal wat vlotter kan. We zijn het daar helemaal mee eens. Als je ziet dat ondernemers soms jaren moeten wachten op bepaalde vergunningen, dan laat je als gemeente kansen voor werkgelegenheid e.d. liggen. Zo hebben we ingestemd met veel maatregelen die dit beogen. Om het allemaal nog sneller te kunnen afwerken heeft het college ook voorgesteld om de beroepsmogelijkheden bij de raad af te schaffen. Tot nog toe was het zo dat bij verschillende vergunningaanvragen het college een voorstel voor de raad maakte, en dat uiteindelijk de raad de beslissing of iets wel of niet kan, nam. En dat kost inderdaad een paar weken extra tijd. Voordeel is wel dat een aanvrager die het niet met het college eens is, altijd a.h.w. bij de raad in beroep kan. Wij wilden dat graag zo houden, we hebben het in de praktijk meerdere malen meegemaakt dat hierdoor bepaalde zaken die het college aanvankelijk afwees, toch door konden gaan. Je kunt gemakkelijker en eenvoudiger even met raadsleden om de tafel, dan dat je de gang naar de rechter moet maken. We waren echter de enige fractie die het zo zag, en zo maakten we mee dat de raad een in onze ogen zo’n belangrijke verantwoordelijkheid, “delegeerde” aan het college.

 

Politiek bezoekt Voedselbank in Oosterwolde

December 2010

Op initiatief van de ChristenUnie brachten de fracties van Ooststellingwerfs Belang, VVD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie op vrijdag 2 december een bezoek aan de voedselbank. Ze kregen een rondleiding door de loods, waar een ploeg van vrijwilligers druk bezig is om de pakketten klaar te maken. Namens de partijen en de Rotary stoppen ze er nog wat bij in. In 2006 richtte Marjan Bloemers de bank op, met als doel: Het helpen van de armste kant van Ooststellingwerf met een op behoefte afgestemd voedselpakket, en het tegengaan van voedselverspilling.

Broodnodig, zo blijkt wel uit de cijfers die Dirk Bloemers presenteert . Er zijn nog heel wat Ooststellingwervers die met minder dan 40 euro leefgeld per week toe moeten. Men krijgt de producten van winkels en bedrijven, die hun overtollige levensmiddelen hiervoor beschikbaar stellen. In de zomer ook van mensen met een grote tuin. En tijdens de euro-weken bij de C1000 heeft iemand zelfs een 100 blikken snert geschonken. Ook andere bedrijven staan er zeer welwillend tegenover, de loodsen mag men gratis gebruiken, auto die de producten haalt wordt gratis beschikbaar gesteld. Toch houdt het niet over, elke twee weken moeten weer tegen de 30 adressen voorzien worden. De voorraadkasten raken leeg, en de voorzitter wil dan ook graag een oproep doen aan zowel bedrijven als particulieren om in deze koude dagen de voedselbank te ondersteunen met goede voedingswaren. Een tip van Dirk is om overtollige kerstpakketten beschikbaar te stellen.

Het contact met de gemeente en diverse kerken is goed en hartelijk. Er wordt echter wel op gewezen dat de bureaucratische lange omlooptijd van aanvragen voor bijstand, huursubsidie of een uitkering soms aanleiding is tot acute nood. Juist in de tijd die zit tussen het wegvallen van voldoende eigen inkomsten en gemeentelijke bijstand, is er dan gewoon geen geld om eten te kopen. De gemeente zou er goed aan doen om vlotter met een voorschot te werken. De mensen van de raad tonen zich onder de indruk van alles wat de voedselbank als vrijwilligersorganisatie doet, en spreken hun waardering erover uit. Ze zullen bij de gemeente de genoemde knelpunten aan de orde stellen.

 

Voor wie contact op wil nemen met de voedselbank voor hulp, of die wil helpen:
Email: VoedselbankOoststellingwerf@kpn.nl
Telefoon: 06-46333911