Fractie samenstelling

De ChristenUnie fractie (in Ooststellingwerf) bestaat uit :

 

Fractievoorzitter:
(en raadslid)

Berend Leistra
Norgerwerg 48
8433 LN HAULERWIJK
Tel. 0516-421594
Email: berend.leistra@destellingwerven.christenunie.nl

Functies:
raadslid, lid presidium, lid agendacommissie, fractievoorzitter, lid com. Planning&Contol,
1e vv com Samenleving en Ruimte.

Portefeuilles:
Ruimtelijk ordening, veiligheid, economie, dorpen, financiën.

Dorpen:
Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk

Fractieleden:
 

Willem Schaaij
Zwetteweg 19
8432 PN Haule

Tel. 0516-426945, Mobiel 06-5372 1195
Email:
willem@schaaij.nl

Functies:
1e opvolger
Lid com. samenleving,

Lid com. Planning en Control,

Portefeuilles:
Welzijn, Gezondheidszorg, kunst en cultuur, sport, WMO.

Dorpen:

Haule, Waskemeer, Oldeberkoop, Nijeberkoop.Jannie Boonstra

Koudenburgerweg 49
8433 JV Haulerwijk
Tel. 0516-850788

Email: jannie.boonstra@icloud.com

Functies:
2e opvolger. Lid com. Ruimte

Portefeuilles:
Landbouw, milieu/duurzaamheid, recreatie,  infrastructuur.