Fractie samenstelling

De ChristenUnie fractie (in Ooststellingwerf) bestaat uit :

 

Fractievoorzitter:
(en raadslid)

Berend Leistra
Elleboogsvaart 12
8433 LT HAULERWIJK
Tel. 0516-421594
Email: berendleistra@live.nl

Functies:
raadslid, lid presidium, lid agendacommissie, fractievoorzitter, lid com. Planning&Contol, 1e vv com Samenleving en Ruimte.

Portefeuilles:
Ruimtelijk ordening, veiligheid, economie, dorpen, financiën.

Dorpen:
Appelscha, Donkerbroek, Haule

Fractieleden:
 

Willem Schaaij
Zwetteweg 19
8432 PN Haule

Tel. 0516-426945, Mobiel 06-4607 4134
Email:
willem@schaaij.nl

Functies:
1e opvolger, Lid com. samenleving,
2e opvolger com Planning en Control,

Portefeuilles:
Welzijn, Gezondheidszorg, kunst en cultuur, sport, WMO.

Dorpen:

Haulerwijk, Waskemeer, Oldeberkoop, Nijeberkoop.Jaap Meijer
Feikemaweg 7
8434 NJ Waskemeer
Tel: 06-13147409
Email: jaap_meijer92@hotmail.com

Functies:
2e opvolger. Lid com. Ruimte

Portefeuilles:
Landbouw, milieu/duurzaamheid, recreatie,  infrastrcutuur.