Successen

evaluatie verkiezingsprogramma 2014-2018 in Ooststellingwerf

In de zomer van 2017 is het verkiezingsprogramma van 2014 geëvalueerd. In dat verkiezingsprogramma zijn 118 actiepunten geformuleerd en per actiepunt is bekeken wat daarvan is gerealiseerd.

In totaal zijn 53  actiepunten volledig gerealiseerd, 31 zijn niet gerealiseerd, de resterende actiepunten zijn deels of anders gerealiseerd.

Het is natuurlijk niet alleen de inspanning van de ChristenUnie.

Soms haken we aan bij andere partijen, soms nemen wij het initiatief en volgt men ons, soms is er een brede samenwerking. Soms werken we met de oppositie samen. Een enkele keer staan we alleen, vooral in ethische kwesties.

Toch al met al een bemoedigend resultaat om dankbaar voor te zijn.

Verder zal deze evaluatie worden gebruikt voor het volgende verkiezingsprogramma.

Toon het evaluatiedocument.

De evaluatie van 2010-2014 is hier beschikbaar.