Successen

evaluatie verkiezingsprogramma 2018-2021 in Ooststellingwerf

In juni 2021 is het verkiezingsprogramma van 2018 geëvalueerd. In dat verkiezingsprogramma zijn 254 actiepunten geformuleerd en per actiepunt is bekeken wat daarvan is gerealiseerd.

Hiervan zijn 105 (41%) voorstellen volledig gerealiseerd, 51 (20%) voorstellen zijn deels gerealiseerd, 42 anders (17%) en 56 (22%) voorstellen zijn niet gerealiseerd.

successen_2018-2022

Het is natuurlijk niet alleen de inspanning van de ChristenUnie.

Soms haken we aan bij andere partijen, soms nemen wij het initiatief en volgt men ons, soms is er een brede samenwerking. Soms werken we met de oppositie samen. Een enkele keer staan we alleen, vooral in ethische kwesties.

Toch al met al een bemoedigend resultaat om dankbaar voor te zijn.

Verder zal deze evaluatie worden gebruikt voor het volgende verkiezingsprogramma.

De evaluatiie van 2018-2022 is hier beschikbaar.

De evaluatie van 2014-2018 is hier beschikbaar.

De evaluatie van 2010-2014 is hier beschikbaar.