Vergaderstukken

Vergaderstukken ledenvergadering 27 oktober 2022

Hier staan de vergaderstukken voor de ledenvergadering van 27 oktober 2022.

Agenda ledenvergadering 27 okt 2022

Notulen Ledenvergadering 31 oktober 2019

Financieel Jaarverslag 2021

Bestuurlijk Jaarverslag 2021

En hieronder de website van de vergaderlokatie.

MFA Oldeberkoop (Mejander)