Geschiedenis

Geschiedenis van de ChristenUnie De Stellingwerven

Geschiedenis van de ChristenUnie De Stellingwerven

Als afdeling zijn we in 2016 ontstaan en zijn voortgekomen door de samenvoeging van twee afdelingen, namelijk Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Daarvoor waren we twee afzonderlijke afdelingen. ChristenUnie De Stellingwerven telt circa 70 leden.

Momenteel wordt de ChristenUnie met 1 zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Ooststellingwerf. In Weststellingwerf is er geen vertegenwoordiging in de gemeenteraad.

Hieronder voor elke afdeling een afzonderlijke geschiedenis. Tot 1517 vormden de twee burgerlijke gemeenten één bestuur, zie dit artikel bij RTV Drenthe. http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/33735/Stellingwerven-bestaan-zeker-700-jaar

Burgerlijke gemeente Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf ligt in Zuid-Oost Friesland en grenst in het westen aan Weststellingwerf. De gemeente telt ruim 25.000 inwoners die wonen in 14 verspreid liggende dorpen. Het gemeentehuis staat in het grootste dorp Oosterwolde.

Geschiedenis van de ChristenUnie

De ChristenUnie in Ooststellingwerf is in 2001 ontstaan en is voortgekomen uit de fusie van het GPV en de RPF. Deze fusie is een gevolg van de landelijke fusie van deze beide politieke partijen. In Ooststellingwerf bestond er voor 2001 alleen een kiesvereniging van het GPV. Sinds 2002 wordt de ChristenUnie met 1 zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Geschiedenis van het GPV

Het GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) is in Ooststellingwerf in 1950 ontstaan. Het GPV heeft jarenlang onvoldoende stemmen gehaald voor een zetel in de raad. Vanaf 1997 tot 2002 is zij vertegenwoordigd met 1 zetel in de gemeenteraad.

Burgerlijke gemeente Weststellingwerf

De gemeente Weststellingwerf ligt in Zuid-West Friesland en grenst in het oosten aan Ooststellingwerf. De gemeente telt ruim 25.000 inwoners die wonen in 26 verspreid liggende dorpen. Het gemeentehuis staat in het grootste dorp Wolvega.

Geschiedenis van de ChristenUnie

De ChristenUnie in Weststellingwerf is in 2003 ontstaan en is voortgekomen uit de fusie van de RPF en het GPV. Deze fusie is een gevolg van de landelijke fusie van deze beide politieke partijen. In Weststellingwerf bestond er voor 2003 alleen een kiesvereniging van de RPF. ChristenUnie heeft sinds die tijd niet meegedaan met gemeenteraadsverkiezingen omdat er onvoldoende kiezerspotentieel is en er geen geschikte kandidaten zijn.

Geschiedenis van de RPF

De RPF (Reformatorisch Politieke Federatie) is in Weststellingwerf eind jaren 70 ontstaan. In die periode is ook de eerste kandidaat voor de RPF (met SGP) in de provinciale staten gekomen, dhr. F.J. Heslinga uit Wolvega. Hij heeft in de periode 1982 tot 1987 dit werk gedaan. Maar helaas is in die periode de kiesvereniging in Weststellingwerf gestopt bij gebrek aan bestuursleden. Door ledengroei is in 1996 een herstart gemaakt heeft men in 1998 meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen. De lijsttrekker was Douwe de Vries uit Wolvega. Daarnaast waren er nog 5 kandidaten op de lijst. Het werd 55 % van een raadszetel, dit was niet voldoende. Daarna is niet weer meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen.