Weststellingwerf

Verkiezingen gemeenteraad 2018 in Weststellingwerf

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad van Weststellingwerf. Binnen het bestuur van de ChristenUnie “De Stellingwerven” hebben we de plannen besproken voor deze verkiezingen voor de beide gemeentes. Helaas kunnen we in de gemeente Weststellingwerf niet uitkomen met een eigen lijst. Daarom heeft het bestuur gemeend om contact te zoeken met iemand op de lijst van het CDA om u stem niet verloren te doen gaan. Als bestuur willen we een stemadvies afgeven om u stem uit te brengen op Hans Visser. Hij staat nummer 2 op de lijst en is beoogd fractievoorzitter. Het CDA heeft op dit moment 4 raadsleden. Hieronder staat de kandidatenlijst van het CDA.

  1. Frans Kloosterman (lijsttrekker, thans wethouder en kandidaat voor een wethouderspost);
  2. Hans Visser (ondergetekende en beoogd fractievoorzitter)
  3. Marcel Bos (strategisch beleidsadviseur gemeente Meppel)
  4. Vera van der Zee (docent HBO)
  5. Afke Kester (agrariër)
  6. Lucas van der Hoef (belastingadviseur)

Hieronder stelt Hans Visser zich aan u voor.

KENNISMAKING HANS VISSER

Mijn naam is Hans Visser en woon samen sinds 4 jaar met mijn vrouw Grietje in Oldeholtpade. Na 28 jaar in IJlst te hebben gewoond, wilde mijn vrouw iets dichter bij haar zus (Wolvega) gaan wonen. Ik zelf ben werkzaam bij de eenheid Noord Nederland van de Politie (Fryslân, Groningen en Drenthe). Ik ben daar verantwoordelijk voor de continuïteit van de dienstverlening op het terrein van de automatisering (computers).

Inmiddels ben ik 15 jaar actief voor het CDA in verschillende functies, namelijk bestuurslid (4 jaar), 8 jaar fractievoorzitterschap, waarvan 4 jaar in de gemeente Súdwest Fryslân en thans 3 jaar in de Provinciale Staten van Fryslân. In de Provinciale Staten heb ik de portefeuilles Economie, Financiën en een aantal grote projecten. Aangezien ik dichter als volksvertegenwoordiger bij de inwoners wil staan, waar mijn hart ligt, heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraad van Weststellingwerf.

Gedurende mijn levensloop ben ik altijd maatschappelijk actief geweest. Zo ben ik 14 jaar betrokken geweest als bestuurder in een dorpshuis, 25 jaar heb ik maandelijks het kerkblad van de PKN gemeente IJlst verzorgd en hebben mijn vrouw en ik een paar jaar catechese gegeven aan jongeren. Ik ben belijdend en actief lid van de Protestantse gemeente Ter Holten. De motivatie voor mij als lid van het CDA is, dat het een partij is die verantwoordelijkheid wil geven en een partij is die samen voor elkaar wil zorgen. Een “appél” geven, betekent dat je een beroep op elkaar kan doen en daardoor niet alleen staat in deze wereld.

Vanuit die overtuiging zoek ik de fundamenten voor mijn handelen en denken zowel vanuit de Bijbel (geloof) als vanuit het christelijk mensbeeld (respect, fatsoen, menselijke betrokkenheid).

Als CDA Weststellingwerf zijn we het bestuur van de ChristenUnie erkentelijk voor het feit dat zij haar leden wil adviseren om een stem uit te brengen op het CDA. Mede met uw steun en Gods zegen hopen we op een positief resultaat voor het CDA in de gemeente Weststellingwerf.  Ik dank u voor het door u gegeven vertrouwen.

 

Hans Visser - Oldeholtpade
email: hans-visser@ziggo.nl
tel.  06-15822555  (privé)   
tel.  06-54351226  (werk)