Terugblik op de verkiezingen van 16 maart 2022

Door Willem Schaaij op 8 april 2022 om 19:40

Terugblik op de verkiezingen van 16 maart 2022

Een terugblik

Op maandag 4 april evalueerden bestuur en fractie samen de verkiezingscampagne.
Allereerst zijn we blij dat we met opnieuw één raadszetel terug mogen komen in de raad in Ooststellingwerf. Helaas zat opnieuw een tweede zetel er net niet in. Hadden we 50 stemmen meer gehad en PvdA 50 minder, dan was de restzetel wel naar ons gegaan. Maar het heeft niet zo mogen zijn.

VROUW

Een vrouw op de lijst helpt wel. Ze kreeg veel voorkeursstemmen. De VVD die geen vrouw op haar lijst had staan verloor wellicht daardoor een zetel. Bij GroenLinks werden maar liefst twee vrouwen met voorkeursstemmen verkozen. De vrouwen van het CDA en de PvdA hebben hun zetel echter niet ingenomen. Zelf had ik graag een periode in de raad gezeten, maar met 54 stemmen was dat niet gelukt. Overigens voerden we alle drie campagne voor de ChristenUnie en niet voor de eigen positie!

VERKIEZINGSPROGRAMMA

Het verkiezingsprogramma werd geschreven door de drie fractieleden. Hiervoor werd dankbaar gebruik gemaakt van de handreiking van het partijbureau. Drie dagen zaten ze ‘opgesloten’ in een kamer in het gemeentehuis. De handreiking werd ons eigen gemaakt. Het werd herschreven naar de situatie in Ooststellingwerf. Ook schrapten we best wel veel tekst, maar toch werd het nog een lijvig document. Met 42 pagina’s nog lang niet het dikste verkiezingsprogramma (dat van PvdA telt 105 pagina). Daarom besloten we om een puntig lijst met speerpunten te maken, 10 plus 1.

VIDEO’S

Van ieder speerpunt werd een video gemaakt die werd geplaatst op onze website en op de facebookpagina. Ook via Twitter werden ze publiekelijk gemaakt. Een woord van dank komt Harrie Rouwhorst, de secretaris van het bestuur wel toe. Het is een flinke klus geweest, maar het resultaat mocht er dan ook zijn!

FLYER en ADVERTENTIE

Ook van zijn hand is de opmaak van de flyer met prachtige tekeningen gemaakt door zijn vrouw. Een kleurrijk en informatief geheel. Deze is in heel de gemeente Ooststellingwerf verspreid op alle adressen die geen Nee/ja of Nee/nee sticker hebben. Hierover zijn we erg tevreden.
Advertenties zijn prijzig. Er is één in de Haulerwijkster en één in Beleef Ooststellingwerf geplaatst. In het laatste blad was de advertentie van GroenLinks en de PvdA opvallend, doordat het net leek of het een interview was. Dat moeten we de volgende keer ook doen, was onze conclusie, omdat je dan ook inhoudelijk iets meer kunt laten zien waarom men op de ChristenUnie moet stemmen.

FIETSEN

Drie weken voorafgaand aan de verkiezingen gingen Willem en Berend op de fiets door Donkerbroek, Makkinga en Oosterwolde. Ook bezochten ze ons statenlid Wiebo de Vries, waar ze een hapje aten. De week daarna ging ook Jannie mee op de fiets. Fochteloo, Appelscha, Elsloo, Langedijke en Oosterwolde werden bezocht, In Appelscha werd even gegeten bij Anne Vogelzang, die actief voor de partij aan de slag was in zijn woonplaats. Elsloo en Langedijke zijn vooral ver weg. Overal werden foto’s gemaakt met een markant herkenningspunt in beeld.

FINALE

De laatste zaterdag gingen ook bestuursleden mee op pad. Haulerwijk, Waskemeer en Oosterwolde werden aangedaan. Daarna hebben we meer dan een uur moeten wachten op Stieneke de Graaf. De partij heeft haar een te overladen programma gegeven die dag. Maar toen ze er was, was het ook wel erg goed. Een prachtige Promo werd met haar opgenomen en een 21 minuten durende video over waterstof en onze wensen voor Ooststellingwerf op dat gebied. Interessant om alsnog eens te bekijken!

TOT SLOT

De fractieleden gaven aan dat ze het fijn zouden vinden om niet met twee of drie personen op campagne te hoeven gaan en hopen dat bestuur en leden hier meer betrokken kunnen worden.
De teambuilding op 28 januari werd door ieder als positief ervaren. Ook hiervoor graag meer leden vragen om actief mee te doen.

Voor de volgende verkiezingen zouden we wel graag meer materiaal hebben om uit te kunnen delen. We beseffen dat hier budget voor nodig is. Er waren twee leden die een substantiële bijdrage hebben toegezegd, waar we erg dankbaar voor zijn. Zou er misschien meer actie daarvoor mogelijk zijn?

Tot slot zegt de fractie toe het bestuur op de hoogte te houden van het formatieproces via de whatsapp groep en nemen we ons voor regelmatig iets aan te leveren voor de nieuwsbrief, zodat alle leden ook daadwerkelijk kunnen meeleven en meedenken.
 Deel dit bericht